Podróż służbowa – należności

biznesmenCzym tak właściwie jest podróż służbowa. Można się o tym dowiedzieć czytając poniższy artykuł. Dodatkowo należy się z nim zapoznać aby zapoznać się z należnościami w związki z podróżą służbową. To pojęcie to w pewnym znaczeniu podróż tymczasowa chociaż jak i również incydentalna, gdzie pracownik może odbyć na polecenie pracodawcy w nawiązaniu do wykonywanej pracy, poza miejscowością właściwą dla siedziby firmy lub stałego miejsca pracy każdego pracownika. Poniższe polecenie pracodawcy to tak w zasadzie bardzo często wydawane jest na piśmie ale to z kolei nie jest wymagane chociaż to wszystko może zapobiegać wszystkim ewentualnym niedomówieniom.

Warto dodać iż na nim powinna odnaleźć się stosowna adnotacja dotycząca terminu podróży służbowej (data, godzina wyjazdu a także powrotu, czas pracy w podróży na terenie kraju a także po za jego granicami), wszystkich miejscach rozpoczęcia a także zakończenia całej podróży a także jej celu i informacji odnośnie środku transportu gdzie w czasie delegacji wykorzystywać będzie pracownik, polecenie tego wyjazdu, ilości zaliczki oznaczonej jako obca waluta bądź także równowartość zawarta w złotych, wysokości oscylującej w kwocie diet a także ryczałtów oraz także wszelkiego dodatkowego wydatku zatwierdzonego przez pracodawcę.

Warto zapoznać się z punktami polecenia, które w dużej mierze będą dotyczyć należności za krajową podróż służbową. Aby ustalić odpowiednią wysokość a także warunki należności, które przysługują pracownikom zatrudnionym w państwowej bądź samorządowej jednostce sfery budżetowej z podróżą służbową z zastosowaniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. – Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.

W nawiązaniu do noclegu należy go przedstawiać jako przepisy rozporządzenia w nawiązaniu do sprawy podróży służbowych, które przewidują dla pracownika zwrot kosztów przypadających na nocleg w hotelu bądź innym obiekcie, które świadczą poniższe usługi:

  • forma ryczałtu obowiązuję 150% diety(kwota 34,50zł). W tym przypadku ryczał za poniższy nocleg dotyczyć będzie tego jeśli nocleg był odbyty przez co najmniej 6 godzin w godzinach między 21 a 7. Należy także nadmienić to iż prawo do ryczałtu, za cały nocleg posiada dodatkowo pracownik podróżujący samochodem, który został wyposażony w kabinę do spania;
  • jako faktyczne poniesiona wysokość potwierdzona stosownym rachunkiem bądź fakturą(w tym przypadku gdy nie przełoży się rachunku bądź faktury to pracownik otrzyma ryczałt).

Jako dietę należy określić kwotę, która polega na zwiększeniu kosztów całego wyżywienia w czasie trwania podróży, podlegającej dla pracownika odbywającego z polecenia podmiotu(pracodawcy)podróż służbową na terenie kraju lub w sytuacji wykonywanej pracy. Od roku 2007 całkowita wysokość diety to kwota 23zł. Nie przysługuję ona kiedy pracownik ma zagwarantowane całodzienne, darmowe wyżywienie(co najmniej trzy posiłki) oraz w sytuacji, która dotyczy dnia wolnego od pracy gdzie pracownik skorzystał z tego aby wykorzystać powrót do miejscowości swojego stałego bądź czasowego pobytu.