Znaczenie kultury

teatrZgodnie ze znaną wszystkim definicją, kultura postrzegana jest jako całokształt dorobku społeczeństwa w zakresie twórczości zarówno duchowej jak i materialnej. Kultura to wszystko to co się wiąże z tworzeniem oraz odbiorem wszelkiego rodzaju sztuki. Wydarzenia kulturalne mają ogromny wpływ na rozwój społeczeństwa i pozostawiania po sobie dziedzictwa narodowego ponieważ utożsamiane są z ludzką cywilizacją. Każde dzieło literackie, przedstawienie teatralne, koncerty muzyczne, otwarcie kolejnego wernisażu a nawet pokazy mody rozwijają świadomość społeczną i znacznie przyczyniają się do zaznaczenia ludzkiej działalności.

Zarówno twórcy jak i odbiorcy wszelkich przejawów kultury stanowią część grupy cywilizacji, która najbardziej angażuje się w rozwój społeczny i dąży do likwidowania niesprawiedliwości oraz zła. To oni dążą do zmian społecznych a nawet politycznych ponieważ bezpośrednie obcowanie z kulturą zwiększa ich świadomość oraz zaangażowanie. W zasadzie sama kultura nie przynosi namacalnego pożytku ale tak naprawdę bez niej żadna cywilizacja nie ma szans dalszego rozwoju. Dlatego tak ważne jest jej krzewienie wśród młodych pokoleń, który stanowią przyszłość każdego społeczeństwa. Zatracenie wartości kulturalnych może doprowadzić do zastoju a nawet upadku przez lata budowanego społeczeństwa