Życie kulturalne pracowników

35HKażdy duży zakład pracy zgodnie z obowiązującymi regulacjami polskiego prawa posiada wygospodarowany fundusz socjalny, którego celem jest wsparcie finansowe do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin oraz ich udziału we wszelkiego rodzaju imprezach sportowych i aktualnych wydarzeniach kulturalnych. Załoga każdego przedsiębiorstwa bardzo zainteresowana jest skorzystaniem z tego rodzaju form dofinansowania.

Największym zainteresowaniem cieszą się wycieczki kulturalne, których zadaniem jest nie tylko poznawania ośrodków kultury w Polsce i zagranicą ale również integracja załogi. Nie każdy ma czas i ochotę indywidualnie zwiedzać odległe zakątki Polski i poznawać ich historię więc tego rodzaju wycieka jest dla większości idealnym rozwiązaniem. Zazwyczaj w programie tego rodzaju wycieczek jest zwiedzanie położonych w odległych od miejsca zamieszkania regionach Polski muzeów i miejsc należących do dziedzictwa narodowego. Obejmuje on również wejście pracowników uczestniczących w wycieczce na koncerty muzyki poważnej lub rozrywkowej oraz przedstawienia teatralne. Opracowanie programu warto powierzyć specjaliście w dziedzinie organizowania tego rodzaju imprez wyjazdowych, który doskonale orientuje się w aktualnościach teatralnych i odbywających się we wskazanym czasie wydarzeniach muzycznych.

Współpracujemy z Gminą Długołęka.